อย่าหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อ สรรพากรตรวจสอบขบวนการทุจริตขอคืนภาษี ชี้โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ คุกสูงสุด 7 ปี

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ตรวจพบขบวนการทุจริตขอคืนเงินภาษี โดยวิธีชักจูงหรือล่อลวงให้ประชาชนหลงผิดเข้าร่วมขบวนการ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ขอคืนภาษีเป็นเท็จ โดยมีมิจฉาชีพเป็นตัวการ ทำหน้าที่รวบรวมเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่น เพื่อนำมายื่นแบบแสดงรายการและขอคืนเงินภาษีเท็จ โดยอ้างว่าผู้ที่เข้าร่วม จะได้รับเงินภาษีคืนจากการซื้อสินค้า และขอเงินค่าส่วนแบ่งดำเนินการ

เมื่อระบบของกรมสรรพากรตรวจสอบพบว่า เป็นรายที่มีความเสี่ยงขอคืนเงินทุจริต กรมสรรพากรจะระงับการคืนเงินและเรียกให้นำส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อพิสูจน์การมีรายได้ที่แท้จริง ซึ่งในบางกรณี มีการปลอมเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มายื่นกับกรมสรรพากรด้วย

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสรรพากรอยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญากับกลุ่มมิจฉาชีพ ยืนยัน ขอคืนภาษีโดยทุจริตเป็นความผิด มาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร มีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี และปรับสูงสุดถึง 200,000 บาท ดังนั้นกรมสรรพากรขอเตือนประชาชนทุกท่าน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ เข้าร่วมขบวนการทุจริตยื่นแบบแสดงรายการและขอคืนเงินภาษีเป็นเท็จ อาจทำให้ท่านตกเป็น ผู้ร่วมกระทำความผิดอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับได้

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

 

ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่  home-suitehome.com